ТЕЛЕСЕН АНАЛИЗАТОР „ТАНИТА“

С японския уред Танита се извършва анализ на биоимпедансаСамо за няколко минути се извършва прецизен анализ на 10 телесни показатели, включително индекс на телесната маса (BMI или Body Mass Index) и основна метаболитна възраст (BMR или Basal Metabolic Rate). На тази база се дават препоръки за бъдеща физическа активност и режим на хранене.